Nabór na kurs

Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Sieradzu, prowadzi nabór na  kurs nt :

PRACE   POD NAPIĘCIEM W LINIACH NAPOWIETRZNYCH, URZĄDZENIACH ROZDZIELCZYCH  I LINIACH KABLOWYCH  DO 1kV.                                             

Ilość godzin programowych:120

Termin rozpoczęcia  kursu: 23 czerwca 2021 r. godz.15:30

Koszt kursu: 1.700,00 zł

Miejsce kursu wykładów; SEP Sieradz, ul. Spółdzielcza 4

Miejsce zajęć praktyczny: poligon sieciowy w PGE Rejon Energetyczny Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

 

Monterzy kierowani na kurs zabierają ze sobą: ubranie robocze, buty, kaski, słupołazy, sprzęt do asekuracji przy pracach na wysokości, rękawice elektroizolacyjne, rękawice robocze,  1 komplet narzędzi i sprzętu PPN na linie napowietrzne oraz jeden komplet narzędzi i sprzętu na liniach kablowych i rozdzielczych PPN.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa w/w kursie jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o przydatności do wykonywania  prac na wysokości, zaświadczenia o ukończeniu kursu” Asekuracja przed upadkiem z wysokości” i uprawnienia elektroenergetyczne.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy zgłaszać chętnych na w/w kurs  do 08 czerwca 2018 r.

 

Prosimy o zgłaszanie chętnych do przeszkolenia na szkolenie „Asekuracja przed upadkiem z wysokości” koszt szkolenia 300,00 zł od os.

Zajęcia prowadzą uprawnieni wykładowcy i instruktorzy.

O terminie kursu powiadomimy odrębnym pismem.