O nas

O nas

Władze Oddziału sieradzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 2022-2026

Andrzej Nieborak
Prezes

Jadwiga Karolczak
Wiceprezes

Małgorzata Pawlak
Sekretarz

Leszek Marczak
Skarbnik

Dariusz Łyczko
Członek

Waldemar Jadwiszczak
Członek

Krzysztof Rybczyński
Członek

Paweł Świtała
Członek

Aleksander Owczarek
Członek

Krzysztof Statuch
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bogdan Kulesza
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Władze Oddziału sieradzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 2022-2026

Prezes SEP Oddział Sieradz

Andrzej Nieborak

Zarząd SEP Oddział Sieradz

Jadwiga Karolczak

Tomasz Białas

Jarosław Dyja

Waldemar Jadwiszczak

Zbigniew Krasiński

Leszek Marczak

Ryszard Psut

Krzysztof Wojtysiak

Komisja Rewizyjna SEP Oddział Sieradz

Witold Grzelak

Rafał Kiedrowski

Marek Siara

Sąd Koleżeński SEP Oddział Sieradz

Emilia Partyka

Aleksander Owczarek

Karol Pękala

Komisja ezgaminacyjna powołana przez prezesa URE nr 160/123/10/23

Zbigniew  Krasiński
Przewodniczący Komisji

Andrzej    Nieborak
Z-ca Przewodniczącego

Robert Fraszczyński
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Małgorzata    Matczak
Sekretarz Komisji

 

Krzysztof  Rybczyński
członek Komisji

Karol Łużyński
członek Komisji

Zbigniew Neuberg
członek Komisji

Waldemar Jadwiszczak
członek Komisji

Jacek Brożyna
członek Komisji

 

Akt powołania Komisji