Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia prowadzone w Oddziale SEP Sieradz

Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Sieradzu prowadzi kursy:

 • Dozoru i eksploatacji i pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji ,remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.
 • Dozoru i eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci energetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu i remontów, kontrolno-pomiarowym.
 • Dozoru i eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci gazowych.
 • Prace pod napięciem w liniach napowietrznych, urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV -dla elektromonterów. /wg. instrukcji i programu PTPiREE/
 • Prace pod napięciem w liniach napowietrznych , urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV dla pracowników dozoru. /wg instrukcji i programu PTPiREE/
 • Prace pod napięciem w liniach napowietrznych , urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV. Weryfikacja uprawnień dla elektromonterów.
 • Przegląd pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV /czyszczenie, dokręcanie połączeń śrubowych/. Kurs dla elektromonterów.
 • Asekuracja przed upadkiem z wysokości.
 • Odłączanie i podłączanie pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych do 20 kV.
 • Zasady wykonywania manipulacji łączeniowych w urządzeniach do 1kV i powyżej 1 kV.
 • Drwal – operator pilarek spalinowych.
 • Obsługa pilarek spalinowych.
 • Szkolenia BHP.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza egzaminy „E” i „D” dla następujących  grup zawodowych:

 • elektryków
 • energetyków cieplnych
 • gazowników

Egzaminy odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca od godziny 15:30.
Najbliższy termin egzaminu 13 kwietnia 2022 r. (wyjątkowo w drugą środę miesiąca) godz. 15:30 Sieradz, ul. Spółdzielcza 4

Usługi techniczne:

 • ekspertyzy i opinie techniczne z wszelkich zagadnień związanych z prądem elektrycznym,
 • pomiary ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ocenę zastosowania prawidłowej ochrony,
 • badania i pomiary okresowe instalacji odgromowych obiektów budowlanych,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.