This Theme Supports a Custom FrontPage

Porządek obrad WZD 2022 r

Porządek obrad WZD 2022 r

30 czerwca 2022 odbyło się X Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Sieradz. Początek wakacji, piękna pogoda i sezon urlopowy nie zakłóciły wysokiej frekwencji spotkania. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu ostatniej kadencji. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji Mandatowej również zostały wysłuchane i przyjęte, a odchodzący Zarząd uzyskał absolutorium. Konstruktywna dyskusja nad wyborami prezesaWięcej oPorządek obrad WZD 2022 r[…]