Porządek obrad WZD 2022 r

30 czerwca 2022 odbyło się X Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Sieradz.

Początek wakacji, piękna pogoda i sezon urlopowy nie zakłóciły wysokiej frekwencji spotkania.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu ostatniej kadencji. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji Mandatowej również zostały wysłuchane i przyjęte, a odchodzący Zarząd uzyskał absolutorium.

Konstruktywna dyskusja nad wyborami prezesa przełożyła się na sprawnie przeprowadzone wybory do Zarządu Oddziału Sieradzkiego SEP, Komisji rewizyjnej i do Sądu Koleżeńskiego.

Na koniec uhonorowano odznaczeniami koleżankę Małgorzatę Pawlak (Złota Odznaka)  i kolegę Aleksandra Owczarka (Szafirowa Odznaka)