Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Sieradzu

W dniu 26 sierpnia 2022 r odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Sieradzu w czasie którego zostały wybrane nowe władze na kadencję 2022-2026. Wydarzeniu towarzyszyło wystąpienie ustępującego prezesa – Zbigniewa Krasińskiego

W obradach udział wzięło 14 delegatów, co stanowi 56% frekwencji.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Prezesem Oddziału Sieradzkiego SEP na kadencję 2022 – 2026 został Kol. Andrzej Nieborak.

Władze SEP Oddział Sieradz (kadencja 2022-2026)

 

Prezes SEP Oddział Sieradz
Andrzej Nieborak

Zarząd SEP Oddział Sieradz

Jadwiga Karolczak
Tomasz Białas
Jarosław Dyja
Waldemar Jadwiszczak
Zbigniew Krasiński
Leszek Marczak
Ryszard Psut
Krzysztof Wojtysiak

Komisja Rewizyjna SEP Oddział Sieradz

Witold Grzelak
Rafał Kiedrowski
Marek Siara

 Sąd Koleżeński SEP Oddział Sieradz

Emilia Partyka
Aleksander Owczarek
Karol Pękala